Trochę informacji o nas

Tożsamość

Jesteśmy Katolicką Wspólnotą Charyzmatyczną Odnowy w Duchu Świętym. Jako część Kościoła Katolickiego, działamy w posłuszeństwie Kościołowi, przyjmujemy jego nauczanie i poznajemy je. Jako wspólnota ludzi świeckich zgodnie z dokumentem papieża Jana Pawła II „Christifideles laici’ pamiętamy o obowiązku ewangelizacji w mocy Ducha Świętego i niesienia Jezusa do innych, zachęcamy do przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela oraz przyjęcia Osoby Ducha Świętego wraz z darami duchowymi (charyzmatami) oraz posługiwanie nimi dla dobra całego Kościoła.
About Image

Misja

• Zawierzenie życia Jezusowi przez ręce Maryi, dbanie o żywą relację z Jezusem Chrystusem
• Wzrastanie w uwielbieniu Boga, we wspólnocie oraz życiu osobistym, adoracja Najświętszego Sakramentu Najlepszą formą modlitwy jest uwielbienie, a najwyższą formą uwielbienia adoracja
• Ewangelizacja życiem oraz przez posługę w Kościele
• Troska o rodziny
About Image

Życie

• Udział w Eucharystii i spotkaniach modlitewnych Wspólnoty
• Modlitwa w intencji Wspólnoty
• Dbałość o własny rozwój duchowy (życie sakramentalne, osobista modlitwa, czytanie Słowa Bożego oraz lektur duchowych, formacja osobista – SNE, IFD i inne)
• Formacja we Wspólnocie (udział w konferencjach, małych grupach, diakoniach, rekolekcjach, corocznym Dniu Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, corocznym Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze)
• Służba we Wspólnocie (uczestnictwo w diakoniach, udział w podejmowanych przez Wspólnotę dziełach)
• Troska o członków Wspólnoty
About Image

Nazwa

Nazwa wspólnoty Źródło Łaski ma swój początek w następujących fragmentach Słowa:

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza J 7, 37b - 38

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Ef 2, 8-9

Psalm 136 Łaska Boża

Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki. [...]

I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą spod tronu Boga i Baranka Ap 22, 1a

I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie Ap 22, 17b

Źródłem Łaski jest więc Miłość Boga, Najświętsze Serce Pan Jezusa, z którego wylewają się zdroje łask na każdego człowieka. Dlatego celem każdego członka we Wspólnocie jest wzrastanie w miłości, a tożsamość wspólnoty zapisuje się w słowach św. Jana Pawła II Nie ma miłości bez krzyża, ale krzyża bez Miłości nie uniesiecie.

Struktura

Opiekun: ks. Mariusz Ślipko
Lider Wspólnoty: Aleksandra Krajewska
Wicelider: Katarzyna Szkałuba
Rada Wspólnoty
Animatorzy małych grup i diakonii (młodzieżowa, uwielbienia, techniczna, lso, wstawiennicza, orędownik, maryjna, charytatywna)
Członkowie Wspólnoty, którzy są również:

• Członkami Wspólnoty Nieustającego Różańca
• Członkami parafialnej LSO (lektorzy, szafarze)
• Członkami Domu Miłosierdzia posługującymi modlitwą uzdrowienia metodą 5 kluczy wg Nila Lozano https://modlitwauwolnienia.pl
• Wolontariuszami w zakładzie opiekuńczo – Leczniczym Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza http://www.rydygiera.pl/
• Zaangażowani w różnorodne akcje i eventy katolickie organizowane w diecezji i całej Polsce
Wśród członków Wspólnoty znajduje się osoba przygotowująca się do życia w stanie konsekrowanym.Spotkania - Zapraszamy

• Wtorek godz. 18.00 – Msza Święta oraz spotkania formacyjne (kaplica św. Józefa lub salka parafialna) – ZAPRASZAMY!!!

About Image