Trochę historii o nas

Tak sie zaczęło...

Wspólnota Źródło Łaski powstała w naszej parafii jako owoc rekolekcji kerygmatycznych ś.p. o. Andrzeja Smołki SSCC, które odbyły się 27-29.10.2017 r. z inicjatywy nowego wówczas wikarego ks. Krzysztofa Wojtkowiaka. Na zorganizowane kilka dni później (2.11.2017 r.) spotkanie do parafialnej salki katechetycznej przyszło kilkadziesiąt osób, pragnących podzielić się świadectwem otrzymanych łask podczas wspomnianych rekolekcji. Wszyscy w sercu mieli jedno pragnienie, modlitwy, wspólnoty, żywego spotkania z Panem Jezusem. Na ustach wszystkich i w sercu wybrzmiała pieśń „Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź!” 8 listopada 2017 r. rozpoczęło się seminarium Odnowy Wiary, podczas którego Pan Jezus przyprowadził kolejne osoby do wspólnoty. I tak spotykamy się do dnia dzisiejszego. W grudniu 2018 r. opiekunem duchowym Wspólnoty został ks Andrzej Orzech.


Tak sie działo...

W roku 2017/2018
• Organizacja Seminarium Odnowy Wiary i zawiązanie wspólnoty 8.11.2017 – 14.03.2018
• Przygotowanie młodych do sakramentu Bierzmowania 2017/2018
• Organizacja parafialnego kolędowania – 01.2018
• Współorganizowanie Drogi Krzyżowej ulicami osiedla - 21.03.2018
• Udział inicjatywie „Aby byli jedno… Duch Pana Boga nade mną” – 24.02.2018
• Organizacja czuwania w parafii w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 8.04.2018
• Udział małżeństw Wspólnoty oraz posługa w rekolekcjach prowadzonych przez o. Jamesa Manjackala 14-16.04.2018
• Współorganizacja rekolekcji zimowych i letnich oraz całorocznej formacji wspólnoty dzieci i młodzieży Odnowy w Duchu Świętym Kompania Jonatana 2017/2018
• Organizacja cyklu konferencji „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi” prowadzonych przez o. Marcina Sylwana Wirkowskiego OSPPE – 28.03.2018 – 3.05.2018
• Zawierzenie Wspólnoty Jezusowi przez ręce Maryi – 3.05.2018
• Udział w XXIII Ogólnopolskim czuwaniu wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie -19.05.2018
• Organizacja w parafii czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego oraz udział w czuwaniu diecezjalnym prowadzonym przez Alana Amesa – 19.05.2018
• Współorganizacja procesji parafialnej w święto Bożego Ciała – 31.05.2018
• Udział w Koncercie wNiebo Głosy – 31.05.2018
• Udział oraz posługa w rekolekcjach prowadzonych przez o. Johna Bashabora – 9.06.2018
• Organizacja parafialnej strefy kibica – 19.06.2018
• Współorganizacja Rekolekcji Wspólnoty Płomień Pański i Źródło Łaski w Lewinie Kłodzkim 18-25.08.2018

W roku 2018/2019
• Udział w koncercie charytatywnym Moc Miłości – Exodus 15 – 15.09.2018
• Organizacja Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego – 10.2018 – 12.2018
• Współorganizacja rekolekcji zimowych i letnich oraz całorocznej formacji wspólnoty dzieci i młodzieży Odnowy w Duchu Świętym Kompania Jonatana 2018/2019
• Udział w akcji charytatywnej Bieg po oddech dla Natalii i Patrycji – 30.09.2018
• Formacja rodziców dzieci komunijnych w naszej parafii (cykl konferencji, opieka nad dziećmi) – 2018/2019
• Udział Wspólnoty w pielgrzymce do Trzebnicy – 13.10.2018
• Organizacji formacji dla małżeństw w naszej parafii (comiesięczny cykl spotkań poświęcony rodzinie) – 10.2018 – 06.2019
• Organizacja Nabożeństw Pierwszych Sobót miesiąca w parafii
• Udział w Diecezjalnym Dniu Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym – 24.11.2018
• Sylwester Wspólnotowy w Lewinie Kłodzkim– 28.12.2018 – 01.01.2019
• Udział wstawienników Wspólnoty w Warsztatach Modlitwy Uwolnienia metodą 5 kluczy Lozano organizowanych przez Wspólnotę Mocni w Duchu z Łodzi – 11-13.01.2019
• Posługa podczas rekolekcji wielkopostnych w parafii Św. Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu (adoracja i uwielbienie)
• Organizacja Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście w parafii
• Współorganizowanie Drogi Krzyżowej ulicami osiedla
• Odnowienie zawierzenia Wspólnoty Jezusowi przez ręce Maryi – 3.05.2019
• Udział w XXIV Ogólnopolskim czuwaniu wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie -18.05.2019
• Organizacja w parafii czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego – 8.06.2019
• Udział oraz praca przy organizacji koncertu wNiebo Głosy – 20.06.2019
• Piknik Wspólnoty – 21.06.2019
• Współorganizacja Rekolekcji Wspólnoty Płomień Pański i Źródło Łaski w Lewinie Kłodzkim 17-25.08.2019

W roku 2019/2020
• Remont salki parafialnej
• Warsztaty „Budowanie wspólnoty” - 6.10 i 13.10.2019
• Udział Wspólnoty w pielgrzymce do Trzebnicy – 12.10.2019
• Posługa we Wspólnocie Michael podczas Seminarium Odnowy Wiary - 7.11.2019
• Organizacja Nabożeństw Pierwszych Sobót miesiąca w parafii
• Organizacja cyklu Spotkań z Biblią prowadzonych przez ks. Prof. Mariusza Rosika 2019/2020
• Współorganizacja i udział w Diecezjalnym Dniu Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym – 23.11.2019
• Dzień Skupienia Wspólnoty Źródło Łaski w Głębowicach – 7.12.2019
• Organizacja kerygmatycznego kursu dla małżeństw „Tobiasz i Sara” – 17-19.01.2020
• Muzyczna posługa podczas spotkań małżeńskich w ramach Odnowy Rodzinom
• Włączenie się w zorganizowanie parafialnego Orszaku Trzech Króli 6.01.2020
• Posługa muzyczna podczas rekolekcji prowadzonych przez ks Andrzeja Orzecha w Radwanicach – 26-27.02.2020
• Organizacja czwartkowych uwielbień podczas adoracji Najświętszego Sakramentu
• Organizacja w parafii czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego – 30.05.2020
• Współorganizacja Rekolekcji Wspólnoty Płomień Pański i Źródło Łaski w Lewinie Kłodzkim 15-22.08.2020
• Komunia Święta, chrzciny dzieci z naszej wspólnoty  

W roku 2020/2021
• Powstanie Diakonii Młodzieżowej Ocean Łaski, przy Wspólnocie Żródło Łaski (Słowo poznania „Na głos ich wołania wytrysnęła z małego źródła jakby ogromna rzeka, mnóstwo wody” Es 1,1i)
• Wspólnotowe Studium Ewangelii wg św. Łukasza (formacja)
• Organizacja czwartkowych uwielbień podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, adoracja NS z kontemplacją Słowa Bożego
• Współorganizacja i udział w Diecezjalnym Dniu Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym – 24godzinne uwielbienie i szturm do Nieba Modlitwą Różańcową– 21.11.2020
• Powstanie Diakonii Charytatywnej
• Remont kolejnej salki parafialnej
• Organizacja modlitwy w Godzinie Łaski dla całej parafii – 8.12.2020
• Odnowienie zawierzenia Wspólnoty Jezusowi przez ręce Maryi, zaproszenie do rekolekcji Oddanie 33 parafian – 8.12.2020
• Włączenie się w zorganizowanie parafialnego kolędowania - 6.01.2021
• Kurs formacyjny eWSEŁ (Wspólnotowe Studium Ewangelii Łukasza)
• 15.02-19.03.2021 Oddanie 33 przez Józefa, zawierzenie Rodzin Św. Józefowi (Rok Rodziny “Amoris laetitia” 19.03.2021 - 26.06.2021 oraz Rok Św. Józefa 8.12.2020- 8.12.2021- patron na trudne czasy i wzór ojca)
• Wspólnotowy całodobowy różaniec o jedność we wspólnocie oraz całej parafii (wprowadzenie w Wielki Post)
• 10.05-11.06.2021 Współtworzenie wraz z Odnową Archidiecezji Wrocławskiej rekolekcji Oddanie 33 (zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi) oraz udział w rekolekcjach
• 21-23.05.2021 Kurs Ewangelizacyjny “7 źródeł”
• 23.05.2021 Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
• Formacja członków wspólnoty w PSNE (Pallotyńskiej Szkole Nowej ewangelizacji) oraz w ICFD (Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej)
• 3-6.06.2021 Formacja liderów, wstawienników na Gorze św. Anny
• 19.06.2021 Wspólnotowa Biesiada - grill
• 14-21.08.2021 Rekolekcje w Lewinie Kł. - “Góra błogosławieństw”, o.Roman Celary OFM

2021/2022
• 3-5.09.2021 Współorganizowanie diecezjalnych rekolekcji - “Weekend z dawcą Nowego Życia”, ks.Krzysztof Kralka SAC
• 25.09.2021 XXV Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze
• 28.09 oraz 9.11 modlitwa o uzdrowienie
• 5.10- 7.12.2021 “Kurs Siedem grzechów głównych” PSNE - formacja wspólnoty
• 19-tego każdego miesiąca modlitwa w intencji rodzin, małżeństw (możliwość składania intencji przez formularz)
• 26.11-28.11.2021 warsztaty muzyczne dla diakonii oraz uwielbienie prowadzone dla całej parafii
• 8.12.2021 Odnowienie zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi
• 15.12.2021 Spotkanie opłatkowe wspólnoty