Adoracja Najświętszego Sakramentu z kontemplacją Słowa Bożego

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W czwartek spotkaliśmy się na Mszy Świętej o godzinie 18.00, by następnie w kalpicy św. Józefa na Adorować Najświętszy Sakrament w połaczeniu z kontemplacją Słowa Bożego.
Zobacz kilka zdjęć ze spotkania

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
About Image
About Image
About Image
About Image