Źródło Łaski

O nas

Tożsamość

Jesteśmy Katolicką Wspólnotą Charyzmatyczną Odnowy w Duchu Świętym. Jako część Kościoła Katolickiego, działamy w posłuszeństwie Kościołowi, przyjmujemy jego nauczanie i poznajemy je. Jako wspólnota ludzi świeckich zgodnie z dokumentem papieża Jana Pawła II „Christifideles laici’ pamiętamy o obowiązku ewangelizacji w mocy Ducha Świętego i niesienia Jezusa do innych, zachęcamy do przyjęcia Go jako Pana i Zbawiciela oraz przyjęcia Osoby Ducha Świętego wraz z darami duchowymi (charyzmatami) oraz posługiwanie nimi dla dobra całego Kościoła.

Misja

Zawierzenie życia Jezusowi przez ręce Maryi, dbanie o żywą relację z Jezusem Chrystusem

Wzrastanie w uwielbieniu Boga, we wspólnocie oraz życiu osobistym, adoracja Najświętszego Sakramentu - "Najlepszą formą modlitwy jest uwielbienie, a najwyższą formą uwielbienia adoracja"

Ewangelizacja życiem oraz przez posługę w Kościele

Troska o rodziny

Życie

Udział w Eucharystii i spotkaniach modlitewnych Wspólnoty

Modlitwa w intencji Wspólnoty

Dbałość o własny rozwój duchowy (życie sakramentalne, osobista modlitwa, czytanie Słowa Bożego oraz lektur duchowych, formacja osobista – SNE, IFD i inne)

Formacja we Wspólnocie (udział w konferencjach, małych grupach, diakoniach, rekolekcjach, corocznym Dniu Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, corocznym Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze)

Służba we Wspólnocie (uczestnictwo w diakoniach, udział w podejmowanych przez Wspólnotę dziełach)

Troska o członków Wspólnoty

Nazwa

Nazwa wspólnoty Źródło Łaski ma swój początek w następujących fragmentach Słowa:

"Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza." J 7, 37b - 38

"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga." Ef 2, 8-9

Psalm 136 "Łaska Boża": "Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki[...]."

"I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą spod tronu Boga i Baranka." Ap 22, 1a

"I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie." Ap 22, 17b

Źródłem Łaski jest więc Miłość Boga, Najświętsze Serce Pan Jezusa, z którego wylewają się zdroje łask na każdego człowieka. Dlatego celem każdego członka we Wspólnocie jest wzrastanie w miłości, a tożsamość wspólnoty zapisuje się w słowach św. Jana Pawła II "Nie ma miłości bez krzyża, ale krzyża bez Miłości nie uniesiecie."

Struktura

Opiekun: ks dr hab. Andrzej Szafulski, proboszcz parafii św. Kazimierza Królewicza we Wrocławiu

Lider Wspólnoty: Aleksandra Krajewska

Wicelider: Katarzyna Dobosz

Wicelider: Katarzyna Szkałuba

Rada Wspólnoty

Animatorzy małych grup i diakonii

Członkowie Wspólnoty, którzy są również:

Tak się zaczęło...

Wspólnota Źródło Łaski powstała w naszej parafii jako owoc rekolekcji kerygmatycznych ś.p. o. Andrzeja Smołki SSCC, które odbyły się 27-29.10.2017 r. z inicjatywy nowego wówczas wikarego ks. Krzysztofa Wojtkowiaka. Na zorganizowane kilka dni później (2.11.2017 r.) spotkanie do parafialnej salki katechetycznej przyszło kilkadziesiąt osób, pragnących podzielić się świadectwem otrzymanych łask podczas wspomnianych rekolekcji. Wszyscy w sercu mieli jedno pragnienie, modlitwy, wspólnoty, żywego spotkania z Panem Jezusem. Na ustach wszystkich i w sercu wybrzmiała pieśń „Tak pragniemy Ciebie Panie, jak spękana ziemia deszczu, jak pustynia kropli wody, Duchu przyjdź!” 8 listopada 2017 r. rozpoczęło się seminarium Odnowy Wiary, podczas którego Pan Jezus przyprowadził kolejne osoby do Wspólnoty. I tak spotykamy się do dnia dzisiejszego. W grudniu 2018 r. opiekunem duchowym Wspólnoty został ks Andrzej Orzech, od września 2021 r. ks. Mariusz Ślipko, a od listopada 2023 ks. proboszcz Andrzej Szafulski.


Tak się działo...

 • Organizacja Seminarium Odnowy Wiary i zawiązanie wspólnoty 8.11.2017 – 14.03.2018
 • Przygotowanie młodych do sakramentu Bierzmowania 2017/2018
 • Organizacja parafialnego kolędowania – 01.2018
 • Współorganizowanie Drogi Krzyżowej ulicami osiedla - 21.03.2018
 • Udział w inicjatywie „Aby byli jedno… Duch Pana Boga nade mną” – 24.02.2018
 • Organizacja czuwania w parafii w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 8.04.2018
 • Udział małżeństw Wspólnoty oraz posługa w rekolekcjach prowadzonych przez o. Jamesa Manjackala 14-16.04.2018
 • Współorganizacja rekolekcji zimowych i letnich oraz całorocznej formacji wspólnoty dzieci i młodzieży Odnowy w Duchu Świętym Kompania Jonatana 2017/2018
 • Organizacja cyklu konferencji „Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi” prowadzonych przez o. Marcina Sylwana Wirkowskiego OSPPE – 28.03.2018 – 3.05.2018
 • Zawierzenie Wspólnoty Jezusowi przez ręce Maryi – 3.05.2018
 • Udział w XXIII Ogólnopolskim czuwaniu wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie -19.05.2018
 • Organizacja w parafii czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego oraz udział w czuwaniu diecezjalnym prowadzonym przez Alana Amesa – 19.05.2018
 • Współorganizacja procesji parafialnej w święto Bożego Ciała – 31.05.2018
 • Udział w Koncercie wNiebo Głosy – 31.05.2018
 • Udział oraz posługa w rekolekcjach prowadzonych przez o. Johna Bashabora – 9.06.2018
 • Organizacja parafialnej strefy kibica – 19.06.2018
 • Współorganizacja Rekolekcji Wspólnoty Płomień Pański i Źródło Łaski w Lewinie Kłodzkim 18-25.08.2018
 • Udział w koncercie charytatywnym Moc Miłości – Exodus 15 – 15.09.2018
 • Organizacja Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego – 10.2018 – 12.2018
 • Współorganizacja rekolekcji zimowych i letnich oraz całorocznej formacji wspólnoty dzieci i młodzieży Odnowy w Duchu Świętym Kompania Jonatana 2018/2019
 • Udział w akcji charytatywnej Bieg po oddech dla Natalii i Patrycji – 30.09.2018
 • Formacja rodziców dzieci komunijnych w naszej parafii (cykl konferencji, opieka nad dziećmi) – 2018/2019
 • Udział Wspólnoty w pielgrzymce do Trzebnicy – 13.10.2018
 • Organizacja formacji dla małżeństw w naszej parafii (comiesięczny cykl spotkań poświęcony rodzinie) – 10.2018 – 06.2019
 • Organizacja Nabożeństw Pierwszych Sobót miesiąca w parafii
 • Udział w Diecezjalnym Dniu Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym – 24.11.2018
 • Sylwester Wspólnotowy w Lewinie Kłodzkim– 28.12.2018 – 01.01.2019
 • Udział wstawienników Wspólnoty w Warsztatach Modlitwy Uwolnienia metodą 5 kluczy Lozano organizowanych przez Wspólnotę Mocni w Duchu z Łodzi – 11-13.01.2019
 • Posługa podczas rekolekcji wielkopostnych w parafii Św. Jakuba i Krzysztofa na Psim Polu (adoracja i uwielbienie)
 • Organizacja Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście w parafii
 • Współorganizowanie Drogi Krzyżowej ulicami osiedla
 • Odnowienie zawierzenia Wspólnoty Jezusowi przez ręce Maryi – 3.05.2019
 • Udział w XXIV Ogólnopolskim czuwaniu wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie -18.05.2019
 • Organizacja w parafii czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego – 8.06.2019
 • Udział oraz praca przy organizacji koncertu wNiebo Głosy – 20.06.2019
 • Piknik Wspólnoty – 21.06.2019
 • Współorganizacja Rekolekcji Wspólnoty Płomień Pański i Źródło Łaski w Lewinie Kłodzkim 17-25.08.2019
 • Remont salki parafialnej
 • Warsztaty „Budowanie wspólnoty” - 6.10 i 13.10.2019
 • Udział Wspólnoty w pielgrzymce do Trzebnicy – 12.10.2019
 • Posługa we Wspólnocie Michael podczas Seminarium Odnowy Wiary - 7.11.2019
 • Organizacja Nabożeństw Pierwszych Sobót miesiąca w parafii
 • Organizacja cyklu Spotkań z Biblią prowadzonych przez ks. Prof. Mariusza Rosika 2019/2020
 • Współorganizacja i udział w Diecezjalnym Dniu Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym – 23.11.2019
 • Dzień Skupienia Wspólnoty Źródło Łaski w Głębowicach – 7.12.2019
 • Organizacja kerygmatycznego kursu dla małżeństw „Tobiasz i Sara” – 17-19.01.2020
 • Muzyczna posługa podczas spotkań małżeńskich w ramach Odnowy Rodzinom
 • Włączenie się w zorganizowanie parafialnego Orszaku Trzech Króli 6.01.2020
 • Posługa muzyczna podczas rekolekcji prowadzonych przez ks Andrzeja Orzecha w Radwanicach – 26-27.02.2020
 • Organizacja czwartkowych uwielbień podczas adoracji Najświętszego Sakramentu
 • Organizacja w parafii czuwania w wigilię Zesłania Ducha Świętego – 30.05.2020
 • Współorganizacja Rekolekcji Wspólnoty Płomień Pański i Źródło Łaski w Lewinie Kłodzkim 15-22.08.2020
 • Komunia Święta, chrzciny dzieci z naszej wspólnoty
 • Powstanie Diakonii Młodzieżowej Ocean Łaski, przy Wspólnocie Źródło Łaski (Słowo poznania „Na głos ich wołania wytrysnęła z małego źródła jakby ogromna rzeka, mnóstwo wody” Es 1,1i)
 • Wspólnotowe Studium Ewangelii wg św. Łukasza eWSEŁ (formacja)
 • Organizacja czwartkowych uwielbień podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, adoracja NS z kontemplacją Słowa Bożego
 • Współorganizacja i udział w Diecezjalnym Dniu Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym – 24 godzinne uwielbienie i szturm do Nieba Modlitwą Różańcową– 21.11.2020
 • Powstanie Diakonii Charytatywnej
 • Remont kolejnej salki parafialnej
 • Organizacja modlitwy w Godzinie Łaski dla całej parafii – 8.12.2020
 • Odnowienie zawierzenia Wspólnoty Jezusowi przez ręce Maryi, zaproszenie do rekolekcji Oddanie 33 parafian – 8.12.2020
 • Włączenie się w zorganizowanie parafialnego kolędowania - 6.01.2021
 • 15.02-19.03.2021 Oddanie 33 przez Józefa, zawierzenie Rodzin Św. Józefowi (Rok Rodziny “Amoris laetitia” 19.03.2021 - 26.06.2021 oraz Rok Św. Józefa 8.12.2020- 8.12.2021- patron na trudne czasy i wzór ojca)
 • Wspólnotowy całodobowy różaniec o jedność we wspólnocie oraz całej parafii (wprowadzenie w Wielki Post)
 • 10.05-11.06.2021 Współtworzenie wraz z Odnową Archidiecezji Wrocławskiej rekolekcji Oddanie 33 (zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi) oraz udział w rekolekcjach
 • 21-23.05.2021 Kurs Ewangelizacyjny “7 źródeł”
 • 23.05.2021 Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego
 • Formacja członków wspólnoty w PSNE (Pallotyńskiej Szkole Nowej ewangelizacji) oraz w ICFD (Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej)
 • 3-6.06.2021 Formacja liderów, wstawienników na Gorze św. Anny
 • 19.06.2021 Wspólnotowa Biesiada - grill
 • 14-21.08.2021 Rekolekcje w Lewinie Kł. - “Góra błogosławieństw”, o.Roman Celary OFM
 • 3-5.09.2021 Współorganizowanie diecezjalnych rekolekcji - “Weekend z dawcą Nowego Życia”, ks.Krzysztof Kralka SAC
 • 25.09.2021 XXV Ogólnopolskie Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze
 • 28.09 oraz 9.11 modlitwa o uzdrowienie
 • 10.2021 – 06.2022 Formacja członków wspólnoty podczas Kursu Służebne Przywództwo zorganizowanego przez CHARIS International oraz Krajową Komunię Charis Polska (wersja polskojęzyczna) oraz Kursu Służebne Przywództwo - Kontynuacja wyprodukowanym przez Krajową Służbę Komunii Charis
 • 5.10- 7.12.2021 “Kurs Siedem grzechów głównych” PSNE - formacja wspólnoty
 • 19-tego każdego miesiąca modlitwa w intencji rodzin, małżeństw (możliwość składania intencji przez formularz)
 • 26.11-28.11.2021 warsztaty muzyczne dla diakonii uwielbienia poprowadzone przez Piotra Kiepuszewskiego z Worship Style oraz uwielbienie prowadzone dla całej parafii
 • 8.12.2021 Odnowienie zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi
 • 15.12.2021 Spotkanie opłatkowe wspólnoty
 • 18-19.02.2022 Udział w warsztatach uwielbienia poprowadzonych przez Izę Kostro
 • 01-05.2022 Udział w spotkaniach synodalnych w parafii
 • 1.03.2022 Organizacja modlitwy o pokój w Ukrainie
 • 4-6.03.2022 Wielkopostne rekolekcje wspólnotowe w Ząbkowicach – ks. Krzysztof Herbut
 • 15.03 – 21.06.2022 Szkoła Relacji PSNE – formacja wspólnoty
 • 2.04.2022 posługa muzyczna w parafii Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu, w ramach nauczań wielkopostnych - ks. Arkadiusz Krziżok
 • 8.04.2022 organizacja Drogi Krzyżowej w parafii
 • 24.04.2022 organizacja modlitwy, uwielbienia w parafii - Niedziela Miłosierdzia Bożego
 • 24.04.2022 współorganizacja pikniku parafialnego
 • 29.04.2022 posługa muzyczna podczas bierzmowania młodzieży parafii Św. Kazimierza Królewicza
 • 20-21.05.2022 Udział w Ogólnopolskim Dniu Animatora oraz Czuwaniu Ogólnopolskim Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze w Częstochowie
 • 4.06.2022 Udział w czuwaniu przed Świętem Zesłania Ducha Świętego organizowanym przez Odnowę w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej oraz Wspólnoty Chrześcijańskie – bp. Jacek Kiciński, uwielbienie - Marta Miłuńska i Projekt Przebudzenie
 • 16.06.2022 budowa ołtarza na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w parafii w. Kazimierza Królewicza
 • 25.06.2022 piknik wspólnotowy
 • Posługa liturgiczna oraz muzyczna podczas mszy parafialnych – cały rok formacyjny 2021- 2022
 • Udział liderów, animatorów i wstawienników wspólnoty w formacji organizowanej przez Odnowę w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej – cały rok formacyjny 2021-2022
 • 13-20.08.2022 Rekolekcje w Lewinie Kł. - Wspólnota Głos Pana ze Skierniewic, ks. Wojciech Bujak
 • 9.09.2022 Formacja liderów, animatorów oraz odpowiedzialnych wspólnot
 • 10.09.2022 Dzień Jedności Wspólnot
 • 16.09.2022 Pielgrzymka do Częstochowy wiernych i duchowieństwa naszej Archidiecezji
 • 7-9.10.2022 kurs ewangelizacyjny “Żyj w mocy Jezusa!”
 • Formacja wspólnoty “Szkoła modlitwy”
 • 10-13.11.2022 Formacja wstawienników Kurs Łazarz SNE
 • 8.12.2022 zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi
 • 10.12.2022 spotkanie liderów, animatorów, wstawienników odpowiedzialnych - Rozeznawanie duchowe (Ks. Krzysztof Wojtkowiak)
 • 20.12.2022 spotkanie wigilijne wspólnoty
 • 31.12.2022 Sylwester wspólnotowy
 • 3.01.2023 msza z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela (ks. Jacek Olszewski)
 • 7.02.2023 msza z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela (ks. Jacek Olszewski)
 • 11.02.2023 formacja wstawienników " Życie duchowe wstawiennika" (ks. Krzysztof Wojtkowiak)
 • 11.02.2023 wspólnotowy bal karnawałowy
 • 11.03.2023 Wielkopostny Dzień Skupienia Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej (ks. Rajmund Pietkiewicz)
 • 11.03.2023 Msza Święta z modlitwa o uzdrowienie za wstawiennictwem błogosławionych Męczenniczek Elżbietańskich (bp. Jacek Kiciński)
 • 19.03.2023 Wybory świeckiego lidera wspólnoty
 • 31.03.2023 Przygotowanie Drogi Krzyżowej (ks. Mariusz Ślipko)
 • Formacja wspólnoty “Życie we wspólnocie”
 • 2.04.2023 Adoracja Najświętszego Sakramentu w 18 rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II
 • Wielki Tydzień - DK, Triduum Paschalne
 • 11.04.2023 Msza Święta z modlitwa o uzdrowienie za wstawiennictwem błogosławionych Męczenniczek Elżbietańskich (ks. Rajmund Pietkiewicz)
 • 16.04.2023 Niedziela Miłosierdzia Bożego (ks. Mariusz Ślipko)
 • 18.04.2023 Msza z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela (ks. Mariusz Ślipko, ks.Jacek Olszewski)
 • 11.05.2023 Pierwsze w historii liturgiczne wspomnienie błogosławionych sióstr Męczenniczek Elżbietańskich - posługa muzyczna (bp. Jacek Kiciński)
 • 16.05.2023 Msza z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela (ks. Mariusz Ślipko)
 • 20.05.2023 Jubileusz 40 lat Czuwań Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze
 • 27.05.2023 Wigilia Zesłania Ducha Świętego, czuwanie wspólnot charyzmatycznych Archidiecezji Wrocławskiej (bp. Maciej Małyga, ks rajmund Pietkiewicz, Ks. Mariusz Rosik)
 • 28.05.2023 Modlitwa o wylanie Ducha Świętego w naszej parafii (ks. Mariusz Ślipko)
 • 6.06.2023 Msza z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela (ks. Mariusz Ślipko)
 • 8.06.2023 Boże Ciało
 • 8.06.2023 Udział w koncercie wNiebo Głosy
 • 15.06.2023 Posługa muzyczna podczas bierzmowania w naszej parafii
 • 17.06.2023 Spotkanie liderów, animatorów, wstawienników odpowiedzialnych - Modlitwa uwolnienia i uzdrowienia wewnętrznego (Ks. Krzysztof Wojtkowiak)
 • 17.06.2023 Piknik Wspólnotowy
 • 8.07.2023 Uwielbienie ChwałaMU
 • 19.08-26.08.2023 Rekolekcje Lewin Kłodzki (ks. Rajmund Pietkiewicz, o. Tomasz Marcinek)
 • Czynny udział w Nabożeństwach Pierwszych Sobót Miesiąca w naszej parafii
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu - pierwsze niedziele miesiąca
 • Posługa muzyczna, posługa modlitwą wstawienniczą podczas modlitwy o wylanie Ducha Świętego (Seminarium Odnowy, Wspólnota Dobra Nowina), podczas uroczystości i formacji wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, podczas mszy świętych i nabożeństw o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela w Cerekwicy, w Kiełczowie
 • Formacja wstawienników - modlitwa, uzdrowienie wewnętrzne (ks. Artur Ćwirta)
 • 2.09.2023 udział w uroczystościach konsekracji dziewicy - współsiostry ze Wspólnoty - Anety
 • kontynuacja formacji „Życie we wspólnocie”
 • 18.09.2023 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela
 • 22.09-23.09.2023 Formacja Liderów i Dzień Jedności wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej, goście Jude i Veronica Antoine
 • 30.09- 28.10.2023 Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego, ks. Artur Ćwirta
 • 6-8.10.2023 Formacja Liderów i Odpowiedzialnych „Wspólnota świadoma celu” Trzebnica, ks Rajmund Pietkiewicz
 • 17.10.2023 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem świętego Szarbela
 • 31.10.2023 w wigilię święta Wszystkich Świętych – adoracja Najświętszego Sakramentu oraz bal Wszystkich Świętych
 • 5.11-7.12.2023 ewangelizacja: 33-dniowe rekolekcje „on-line” - ODDANIE 33
 • 6.11.2023 posługa muzyczna w Katedrze, modlitwa Wspólnot Odnowy za Synod Archidiecezji Wrocławskiej
 • 11.10.2023 posługa muzyczna w Katedrze Wrocławskiej podczas nabożeństwa o uzdrowienie za wstawiennictwem bł. sióstr elżbietańskich
 • 21.11.2023 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Szarbela
 • 25.11.2023 udział młodych ze Wspólnoty w obchodach XXXVIII Światowego Dnia Młodzieży, hala AWF we Wrocławiu
 • 25.11.2023 Formacja dot. rozeznawania duchowego, ks. Rajmund Pietkiewicz, ks. Krzysztof Wojtkowiak
 • 2.12.2023 posługa muzyczna podczas nabożeństwa wprowadzającego w Adwent, kościół pw. św. Jana Apostoła na Zakrzowie
 • 6.12.2023 organizacja spotkania dzieci w parafii ze św. Mikołajem
 • 8.12.2023 zawierzenie się Jezusowi przez ręce Maryi
 • 19.12.2023 nabożeństwo do św. Szarbela i spotkanie wigilijne wspólnot parafialnych
 • 31.12.2023 wspólnotowy Sylwester
 • Czynny udział w Nabożeństwach Pierwszych Sobót Miesiąca w naszej parafii
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu - pierwsze niedziele miesiąca
 • posługa muzyczna i liturgiczna podczas mszy parafialnych
 • posługa na zewnątrz - muzyczna, wstawiennicza, liturgiczna, ewangelizacyjna - podczas różnych eventów wspólnot Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej